Rezervorul de apă trebuie curățat?

Curățarea este necesară atunci când este acoperit de calcar și trebuie efectuată cu apă și/sau detergenți recomandați.